Fler ska bo bättre

Med Nyhems hyperindustriella process så produceras bostadsrätter till lägre kostnad och hyresrätter med hyror som motsvarar befintligt bostadsbestånd.

Se våra planlösningar

Kontakta oss för priser och information

Vad vi erbjuder

Nyhem levererar ett egenutvecklat, innovativt och globalt upphandlat byggsystem till den svenska marknaden som uppförs på en bråkdel av tiden för ett traditionellt platsbygge. Systemet finns både med stål- och trästomme.

Pre-fabricerade lägenheter i moduler

Läs mer

Flexibla hus

Läs mer

Varför bygga med Nyhems system?

Snabbare

Lägenheterna produceras i fabrik samtidigt som markarbeten utförs. Väl på plats monteras modulerna ihop till ett hus på kort tid.

Lägre kostnad

Standardisering av lösningar, arbetsmoment och inköp, kombinerat med att förlägga delar av produktionen utanför Sverige, gör att Nyhem kan leverera attraktiva bostäder till rimliga hyror.

Enklare förtätning

Vårt modulära koncept gör det lätt för arkitekter och projektutvecklare att snabbt pröva olika volymstudier mot varandra.

Upp till 8 våningar