Hustyp: Kvarter

kvarter-header_b

Med Nyhem är det möjligt att bygga traditionella bostadskvarter, något som ofta efterfrågas. Kvarteren kan byggas antingen med en enkel loftgångslösning eller med mittkorridor.
Anpassning till befintliga byggnader görs genom att förlänga korridorer och balkonger utanför modulsystemet, detta gör att det givna systemet kan anpassas till vilka mått som helst. Vår Systemlösning med inglasade balkonger klara bullerkraven i de mest krävande miljöerna.

Nyhem kan byggas som liten kompletterande infill på t ex rivningstomter i ett kvarter upptill ett helt kvarter.

Här illusteras ett kvartershörn i stadsmiljö där fasaden är klädd i trä och balkongerna har ett raster av träribbor.

CASE3_kvarter_plan_400_big_b