Hustyp: Loftgång

loftgang-header_b

Två smala byggnadskroppar delar ett trapphus, denna lösning ger en tyst gård även på en smal tomt.
I detta case trappar byggnadsvolymerna för att möta omkringliggande bebyggelse och skala. De terrasserade husen ger utrymme för generösa takterrasser på flera nivåer. Sockelvåningen har rum för gemenskap, tvätt och service.
De två byggnadskropparna utförs här i var sin fasadkulör. Volymen mot gatan kläs i plåt med mässingskänsla och ger ett varmt och ädelt ansikte utåt, och den inre volymen kläs i blankpolerad stålplåt som reflekterar ned ljus till gårdsmiljön, vilket gör att byggnadskroppen smälter in/reflekterar sin omgivning.
CASE2_plan_200_big
CASE2_sektion_200_big_b
”Ett arkitektonisk fint förslag. Lägenheterna har goda bostadskvaliteter och väl studerade funktioner. Balkonger och goda dagsljusförhållanden ger relation inne-ute. Gröna tak med uteplatser ersätter gården. Lokaler i gathörnen bidrar till stadsliv”
Exploateringskontoret Stockholm Stad, dec 2014