Hustyp: Punkthus

punkt-header_b

Punkthus kan sättas ihop med olika lägenhetsfördelningar och kan byggas upp till 8 våningar utan extra förstärkning.
Punkthuset kan likt de andra hustyperna förses med takterrasser, öppningar, önskad balkongutformning eller andra typer av konstruktioner och gestaltningar. Allt för att möta arkitektens och platsens krav på flexibilitet.
Genom att drapera modulerna med ett yttre balkongliv skapas extra boendekvalitéer och bostadshuset får en unik identitet på ett ekonomiskt hållbart sätt.
Här illustreras till exempel ett punkthus där balkongernas form ger huset en böljande form och spännande siluett.

CASE4_punkthus_skulptural_balkong200_big_b
CASE4_punkthus_alterantivplan_200_big_b

Exempel på olika konfigurationer av lägenhetsstorlekar och byggnadsyta.