Hustyper

Hos Nyhem har vi utvecklat ett antal konfigurationer av hustyper baserat på vårt flexibla byggsystem.