Byggprocessen

Återanvändning av BIM-modellering sparar tid och minimerar risker under projekteringen, därför bygger vi upp hela byggnaden med våra fullödiga 3D-volymer.

Alla moduler kontrolleras och testas i olika stadier av tillverkningsprocessen samt genomgår besiktning av tredje part innan transport. Byggplatsen är en förlängd del av fabriken och kan simuleras i 3D i samarbete med alla berörda entreprenörer, vilket minimerar fel och förbättrar arbetsflödet på plats.

Byggprocess med parallella spår förkortar ledtiden