FAQ

Vad ingår i en lägenhetsmodul?

Varje lägenhetsmodul levereras helt färdig. Det innebär golv inlagt, dörrar, köksinredning, spis, övriga installationer, badrumsinredning, kakel och klinkers, etc. Ett fullt färdigt hem som det går att flytta in i direkt.

Vem monterar modulerna och hur lång tid tar det? Modulerna kan monteras av Nyhems monteringsteam. Systemet kan också uppföras av en entreprenör som följer vår tydliga monteringsprocess. Varje lägenhet tar cirka 3 timmar att montera från att den kommer till plats till att den är inflyttningsklar. Inklusive alla installationer och kvalitetskontroller. Därefter kvarstår montering balkonger, fasader, takarbeten, osv.

Modulerna monteras av monteringsteam från den aktuella fabriken. Systemet kan också uppföras av en entreprenör som följer vår tydliga monteringsprocess. Varje lägenhet tar cirka 16 timmar att montera från att den kommer till plats till att den är inflyttningsklar. Därefter tillkommer alla installationer, funktions-  och kvalitetskontroller samt besiktning. Montering av balkonger, fasadpaneler, takarbeten osv sker på plats i Sverige.

Vilka installationer sker på plats?

På plats sker inkoppling av el, tele och data till lägenhet och maskinrum. Montering av för-installerade ventilationsdelar till ett centralt system för från och tilluft (FTX) samt Europeiska vitvaror installeras på plats. Garantier etc för installationer enligt AMA Köp 08.

Var tillverkas modulerna?

Stålmodulerna tillverkas idag i Polen hos en etablerad modultillverkare som bland annat levererat teknikmoduler till stora svenska byggföretag och internationella flygplatser förutom till byggande av skolor, kontor och bostäder. Trämoduler tillverkas idag i Baltikum och levereras inom 48 timmar från fabrik till alla orter i Sverige.

Följer det svenska standarder och regelkrav?

Ja, alla svenska standarder och regelkrav följs.

Hur arbetar vi förebyggande med kvalitetssäkring?

Hela systemet är uppbyggt i en BIM-modell vilket gör att vår kvalitetskontroll går enkelt att genomföra samt att det blir enkelt att granska ingående komponenter och lösningar.

Vi har dessutom tagit fram ett eget kvalitetssäkringssystem i nära samarbete med Gar-Bo som följer hela processen från beställning fram till garantibesiktning.

Vilka tillval går att göra?

Vi har med omsorg valt slitstarka, hållbara material som åldras med charm. Allt för att förbättra ägande och en långsiktig förvaltning av fastigheten. I vårt trästomme system går det att göra vissa ändringar interiört. Exteriört går det att välja mellan olika fasadmaterial, taklösningar, gemensamhetsutrymmen, grundläggningar, entréplan (kommersiella lokaler) samt balkongutformning.

Hur högt går det att bygga?

Byggsystemet är testat för att klara upp till 100 våningar konstruktionsmässigt men nuvarande lösning med schakt anpassat för centralstyrd ventilation, uppvärmning och återanvändning av tappvarmvatten är anpassat för maximalt 8 våningar.

Finns modulerna uppställda någonstans? Kan man se dem?

Ja, visningslägenheter finns uppställda i Norrtälje. Kontakta oss gärna för visning. Dessutom har vi uppfört 128 studentlägenheter i Karlstad åt Nischer samt 23 lägenheter åt HSB Södra Norrland i Gävle.

Hur kan systemet vara så energieffektivt?

Vi har lagt mycket energi på att säkerställa att Nyhems lägenheter ska ha ett bättre energivärde än branschens krav genom att använda högteknologisk isolering, innovativ minimering av köldbryggor, separat avloppssystem får återvinning av tappvarmvatten, förberett för solfångare, ett värmesystem som kombinerar återvinning av frånluft, förvärmd tilluft och/eller varmvatten (radiatorer).

Vilken typ av uppvärmningssystem går att använda? Byggsystemet är anpassat för att användas med alla olika uppvärmningssystem som fjärrvärme, bergvärme, värmepump, solvärme, etc. Varje lägenhet och installationsschakten är anpassade för att klara ett centralt installerat uppvärmnings- och ventilationssystem för 8 våningar.

Byggsystemet är anpassat för att användas med alla olika uppvärmningssystem som fjärrvärme, bergvärme, värmepump, solvärme, etc. Varje lägenhet och installationsschakten är anpassade för att klara ett centralt installerat uppvärmnings- och ventilationssystem för 8 våningar.

Är det svenska (europeiska) vitvaror?

Ja, det är europeiska vitvaror med 5 års garanti från välrenommerade fabrikörer.

På vilket sätt är Nyhems system hållbart?

Vi arbetar med hållbara och godkända material, metoder och leverantörer och konstruktionen med stål och polyuretan isolering gör att allting går att återanvända genom recycling.

Vem står bakom Nyhem?

Nyhem är grundat av Robert Vangstad och Michael Malmborg med stöd och finansiering från Boverkets satsning på små, billiga och energieffektiva bostäder för unga.

Sedan december 2018 har vi en ny ägare till 20% i Nyhem Byggsystem från Nischer Properites (List).

Vem/vilka har varit med och tagit fram modulsystemet?

Systemet är utvecklat och designat av grundarna Michael Malmborg och Robert Vangstad. Till vår hjälp har vi haft Greger Sandström (PhD i smarta hem), han har fungerat som projekteringsledare och kvalitetssäkrare av systemet. Projektgruppen har i övrigt bestått av personer från White Arkitekter (A), Hillstatik (K), JH Elteknik (E), Metator (VVS), WSP (Ljud, Brand & Fukt).