Modulhus

Nyhems byggsystem är fokuserat på mindre lägenheter med liten variation, men god standard. Det omfattar en modulär produkt och process för tillverkning, logistik och uppförande på plats.  Lägenheterna kommer i flera storlekar: 26 kvm, 40 kvm, 54 kvm och 82 kvm. Därtill innehåller byggsystemet standardiserade moduler för trapphus, tvättstuga, hiss, korridorer, balkonger, med mera.

Moderna metoder med traditionell kvalitet

Systemets principer

 • Byggsystemet utgår ifrån två internationella transportstandarder för höga containers, 20 respektive 40 fot långa
 • Denna princip möjliggör en global och rörlig upphandlingsmodell
 • Stålstrukturen i varje modul är fullt självbärande och enkel att arbeta med i digitala modeller
 • Dessa grundläggande modultyper itereras i ett flertal funktionella variationer beroende på planlösning, position i huset och version av byggsystemet

 

Byggsystemets designkriterier och dess drivkrafter

Regulatoriska krav och kundefterfrågan

 1. Beständiga byggnader med lång hållbarhet
 2. Ökande energikrav i BBR
 3. Ett av slutkundens viktigaste behov är tysta lägenheter
 4. Fastighetsägare värdesätter låga förvaltningskostnader
 5. Höghus kräver extraordinära lösningar, men bostadshus utanför storstadsområdena är sällan högre än 4 våningar
 6. Svårt få plats med nödvändiga funktioner i lägenheter för icke-studenter, p.g.a. tillgänglighetskrav
 7. Kommuner har starka och skilda krav på byggnaders estetik
 8. Höga besiktningskrav på färdiga byggnader
 9. Permanenta hyresrätter kräver lösningar för gemensamma ytor
 10. Minsta takhöjd är 2,40 m men bostadsrätter har 2,50 m

Huvudsakliga kriterier vid utveckling av byggsystemet

 1. Utformat att stå i minst 100 år
 2. Energieffektivitet från 45 kWh/m2 och år*, möter BBR idag och 2020, och därtill Miljöbyggnad
 3. Ljudklass B enligt Svensk Standard SS 25267
 4. Central värme och ventilation håller energi- och underhållskostnader nere
 5. Godkänt upp till 4 våningar med schakt förberedda för upp till 8 våningar
 6. Alla typlägenheter har godkänd tillgänglighet
 7. Systemet tillåter alla möjliga fasadmaterial och olika balkonglösningar
 8. 2 mm tolerans inom systemet samt justerbara golv
 9. Koncept för undercentraler, tvättstuga, förråd och trapphus med hiss
 10. 2500 mm takhöjd inomhus i hela systemet