Modulhus

Nyhems byggsystem är fokuserat på mindre lägenheter med liten variation, men god standard. Det omfattar en modulär produkt och process för tillverkning, logistik och uppförande på plats.  Lägenheterna kommer i flera storlekar: 26 kvm, 40 kvm, 54 kvm och 82 kvm för stålstommar. Med trästommarna blir flexibiliteten mycket större och kan anpassas för respektive projekt. Därtill innehåller byggsystemet standardiserade moduler för trapphus, tvättstuga, hiss, korridorer, balkonger, med mera.

Moderna metoder med traditionell kvalitet

Systemets principer

 • Byggsystemet i stål utgår ifrån två internationella transportstandarder för höga containers, 20 respektive 40 fot långa
 • Denna princip möjliggör en global och rörlig upphandlingsmodell
 • Stålstrukturen i varje modul är fullt självbärande och enkel att arbeta med i digitala modeller
 • Dessa grundläggande modultyper itereras i ett flertal funktionella variationer beroende på planlösning, position i huset och version av byggsystemet
 • Modulsystemet i trä är begränsat till en bredd om max 4,2 meter samt cirka 11 meter långa. Dessa anpassas efter projektets unika förutsättningart

 

Byggsystemets designkriterier och dess drivkrafter

Regulatoriska krav och kundefterfrågan

 1. Beständiga byggnader med lång hållbarhet
 2. Ökande energikrav i BBR
 3. Ett av slutkundens viktigaste behov är tysta lägenheter
 4. Fastighetsägare värdesätter låga förvaltningskostnader
 5. Höghus kräver extraordinära lösningar, men bostadshus utanför storstadsområdena är sällan högre än 4 våningar
 6. Svårt få plats med nödvändiga funktioner i lägenheter för icke-studenter, p.g.a. tillgänglighetskrav
 7. Kommuner har starka och skilda krav på byggnaders estetik
 8. Höga besiktningskrav på färdiga byggnader
 9. Permanenta hyresrätter kräver lösningar för gemensamma ytor
 10. Minsta takhöjd är 2,40 m men bostadsrätter har 2,50 m

Huvudsakliga kriterier vid utveckling av byggsystemet

 1. Utformat att stå i minst 100 år
 2. Energieffektivitet från 45 kWh/m2 och år*, möter BBR idag och 2020, och därtill Miljöbyggnad
 3. Ljudklass B enligt Svensk Standard SS 25267
 4. Central värme och ventilation håller energi- och underhållskostnader nere
 5. Godkänt upp till 4 våningar med schakt förberedda för upp till 8 våningar
 6. Alla typlägenheter har godkänd tillgänglighet
 7. Systemet tillåter alla möjliga fasadmaterial och olika balkonglösningar
 8. 2 mm tolerans inom systemet samt justerbara golv
 9. Koncept för undercentraler, tvättstuga, förråd och trapphus med hiss
 10. 2500 mm takhöjd inomhus i hela systemet