Tillverkning prefab-hus

Nyhems byggsystem är utformat för effektiv fabriksproduktion på löpande band. Först har vi dock säkerställt att alla tillämpbara svenska krav och regelverk är uppfyllda, vi kan aldrig tumma på säkerhet och kvalitet i jakten på lägre kostnader och snabbare uppförande.

Vi har lagt flera år på att utvärdera och godkänna material och produkter för den svenska marknaden och jobbar sida vid sida med vår OEM-fabrik för att upprätthålla rätt kontroll genom hela processen. Fördelen med en standardiserad produkt och process är förstås att fel och brister kan åtgärdas en gång för alla, för varje nytt projekt kan många förbättringar och smartare metoder direkt implementeras genom hela systemet.

Ett hem tillverkat i fabrik

Nyhems byggsystem möter med marginal alla BBR-krav på svenska bostäder:

 • Energi
 • Akustik
 • Brand
 • Luft
 • Tillgänglighet
 • Fukt
 • Utförande enligt Säker Vatten

Några exempel på vad vi arbetar med för att säkerställa kvalitet i produkt och process:

 • Nyhems eget kvalitets- & miljöledningssystem
 • Rätt material – Endast material godkända i Sverige
 • Rätt beteende – Nyhem Code of Conduct
 • Rätt kvalitet – Utvecklat ”Besiktningshandbok för Nyhem Bostadsmoduler” tillsammans med GAR-BO Försäkringar AB
 • Rätt metod – i vår tekniska beskrivning redogör vi i detalj för samtliga monteringsanvisningar & processer
 • Rätt uppföljning – Vår kontrollplan listar vilka egenkontroller som utförs av personal i fabrik och vilka kontroller som genomförs av 3:e part