Kontakt

Michel Malmborg

Ägare

michael.malmborg@nyhembostad.se

0733-66 33 22

 

Robert Vangstad
Byggnadsingenjör/Executive MBA
Kontrollansvarig enligt PBL, behörighet K

Ägare

robert.vangstad@urbanitylabs.com

0733-25 31 33