Posted on november 11, 2015 · Posted in Uncategorized

I måndags började Maria Victoria Devia på Nyhem. Maria har en bakgrund som arkitekt på MVDN-Studio i Barcelona-Stockholm och är utbildad på Politecnica Universitet, Barcelona Spanien.

”Maria kommer att arbeta med att ytterligare utveckla byggsystemet och de ingående detaljerna så att både leverantörer och kunder får ett pedagogiskt och bra material att arbeta med” förklarar design & produktchefen Michael Malmborg.

Dessutom kommer hon att bistå i arbetet att visa hur Nyhems flexibla system kan anpassas till olika detaljplaner och förutsättningar hos både kommuner och byggherrar runt om i Sverige.

”Nu lämnar vi produktutvecklingsfasen och är på väg in i genomförandet av vårt första projekt. Maria kommer att bli en värdefull resurs i detta arbete.” säger Robert Vangstad

About the Author

Grundare av Nyhem