Posted on augusti 7, 2017 · Posted in Uncategorized

Nyhem anställer Dan Törnqvist som produktchef för vårt eminenta och hyperindustriella byggsystem. ”Jag har jobbat massor med Dan i tidigare roller på affärsutvecklingschef på JM och som VD på Markona – har alltid varit lika nöjd.” förklarar Robert Vangstad, VD Nyhem Bostad AB.

Vilket bra tillskott han blir till oss med sin gedigna spetskompetens inom processorientering, lean-metodik och framförallt sitt driv och engagemang.

På Nyhem kommer Dan att ingå i ledningsgruppen och blir ansvarig för produktutveckling och leverans av Nyhem Byggsystem gentemot interna och externa projektutvecklare.

About the Author

Grundare av Nyhem