Posted on juli 1, 2016 · Posted in Uncategorized

Nyhem bygger 63 energieffektiva lägenheter i Norrtälje med sitt nya byggsystem.

Nyhem har skrivit markanvisningsavtal med Norrtälje Kommun om att producera 63 energieffektiva lägenheter med Norrtäljes lägsta hyror för nyproduktion. Först ska detaljplanen för området uppdateras och sedan planeras för produktionsstart under hösten 2017.

Det är en varierad blandning av storlekar men mest 1:or och 2:or om 27 respektive 40 kvm. Genom att prefabricera lägenheterna i fabrik kortas både produktionstiden och kostnaden vilket gör det möjligt att sätta låga hyror och samtidigt möta marknadens krav på avkastning.

”Det är känns mycket bra att komma igång i Norrtälje. Att få ge Norrtäljeborna riktigt fina lägenheter med inglasade balkonger och högkvalitativa material samtidigt som hyrorna blir låga är vad som saknas. Det har byggts alldeles för dyrt under många år. Det här kallar vi Nyhem Win-Win. Alla tjänar på det.” säger Robert Vangstad

Det byggs väldigt mycket i Norrtälje just nu men behovet av billigare bostäder har aldrig varit större. Mycket av det som byggs blir för dyrt för boende i Norrtälje kommun att köpa eller hyra och blir därmed förpassade till det äldre beståndet. Detta ska Nyhem råda bot på.

Byggsystemet är väldigt energieffektivt vilket också är en förutsättning för att kunna hålla låga hyror över tiden. Energiförbrukningen är hälften (45 kWh/kvm/år) av vad Boverket rekommenderar.

About the Author

Grundare av Nyhem