Posted on augusti 9, 2016 · Posted in Uncategorized

Vill du vara med och förändra bostadsbranschen som produktions- och kvalitetschef tillverkning?


Nyhem Bostad är ett nytt ungt företag som drivs av att förändra och effektivisera sättet vi bygger bostäder. Vi har utvecklat vårt eget byggsystem där lägenheterna prefabriceras i fabrik, till hög standard, med rätt kvalitet – till halva produktionskostnaden.

Du arbetar idag inom bygg- eller tillverkningsindustrin med processer och kvalitetsarbete men känner att du vill göra något mer, något nytt. Vi erbjuder dig möjligheten att tillsammans med oss bygga upp ett nytt innovativt bostadsbolag som kommer att revolutionera branschen och sättet vi bygger flerfamiljshus. Det blir din uppgift att planera och leda vår tillverkning av bostadsmoduler samt att fungera som produktägare för Nyhem Byggsystem.

Hos oss kommer du att:

  • Agera produktägare och därmed sammanställa alla förändringar som produkten ska genomgå och prioriterar bland möjlig funktionalitet
  • Utveckla och definiera Nyhems dokumentation för att styra tillverkningen av våra bostadsmoduler i fabrik
  • Upprätta produktionsmetoder och sätta en effektiv tillverkningsprocess
  • Arbeta nära tillverkningschefen på fabriken för att säkerställa att de levererar enligt produktbeskrivningar och tillverkningsinstruktioner
  • Arbeta med samtliga processer och utveckla Nyhems miljö- och kvalitetsledningssystem
  • Etablera Nyhems process för kvalitetssäkring, utarbeta kontroller och metoder för att följa upp kvalitetsarbetet vid tillverkning i fabrik och vid produktion på byggarbetsplatsen
  • Fungera som organisationens strukturspecialist, hitta effektiva och smarta sätt att utföra våra arbetsuppgifter
  • Aktivt verka för att ständigt förbättra arbetsmiljön och förebygga olyckor. Hit hör det systematiska miljö- och arbetsmiljö arbetet tillsammans med hanteringen av myndighetskrav.

Du har en teknisk utbildningsbakgrund på högskolenivå och dokumenterad erfarenhet inom lean produktion och framförallt inom bostadsproduktion. Du behärskar engelska i tal och skrift flytande. Kunskaper i kinesiska är meriterande. Att utveckla och förbättra verksamheten i team är en självklart för dig. Vi tror att du är drivande, noggrann, uthållig och energisk samt är van att påverka och ta ansvar. Du har integritet och kan stå upp för dina åsikter. Du är en supertalang på att planera, analysera och kan förstå att sätta kundbehov.

Och framförallt – du vill vara med och göra skillnad. Se till att unga vuxna kan flytta hemifrån. Ge studenter lite studiero. Erbjuda människor på flykt ett nytt hem. Ge den nyblivna familjen större utrymme. Och göra det möjligt att få ett eget boende på ålderns höst.

Hos oss kommer du få väldigt roligt och vara med i ett litet team från början när vi bygger något stort, tillsammans.

About the Author

Grundare av Nyhem