Posted on januari 18, 2016 · Posted in Uncategorized

Byggsystemet Nyhem finns på plats sommaren 2016.

Snart kan alla som är intresserade av att kunna se och känna på Nyhems byggsystem för kostnadseffektiva och klimatsmarta hyresrätter göra det. Förberedelserna för att sätta igång tillverkningen av 1:an om 27 kvm och 2:an om 40 kvm har påbörjats och visningslägenheterna planeras stå på plats efter sommaren.

Syftet med att ställa upp visningslägenheterna på Nybygget är att ge kommuner och intresserade byggherrar en möjlighet att se och känna på detaljer och kvaliteten på våra produkter. Det finns inget bättre sätt än att på riktigt få öppna och stänga skåpdörrar och lådor, kliva ut på balkongen och gå in i ett badrum för att bedöma en produkt och en ny aktör”, förklarar Robert Vangstad.

Visningslägenheterna placeras på 1 våningen och på bottenplan visas hur byggsystemet fungerar ihop med kommersiella lokaler. En takterass planeras också som visar hur gröna sedumtak och vertikal odling kan flytta landet in till staden om taken används på ett smart sätt. Här visas även en standardlösning för solfångare och återanvändning av gråvatten.

Arkitekturen är modern och har inspirerats av Le Corbusier och påminner om Villa Savoye. Arkitektfirman Jägnefält & Milton har ritat lösningen tillsammans med Nyhems arkitekt Maria Victoria Devia

Nyhem på Nybygget, Arlanda

Nyhem på Nybygget, Arlanda

About the Author

Grundare av Nyhem