Posted on augusti 7, 2017 · Posted in Uncategorized
Nyhem Bostad AB har tilldelats byggrätter/skrivit markanvisningsavtal med Norrtälje Kommun för att uppföra cirka 56 hyresrätter centralt i Norrtälje (800 meter norr om busstationen). 
Bilderna är ritade av Jägenfält & Milton Arkitektkontor.
Ide & koncept
Konceptet för Härden bygger på att använda sig av tomten för att uppföra fyra punkthus utefter ett parkstråk i mitten. Högre byggnader mot Baldersgatan och något lägre längre in i kvarteret. Särskilt lågt är punkthuset närmast förskolan. Byggnaderna står i par på en upphöjd platå som kringgärdas av en låg stödmur. Komplementbyggnader innehåller tvättstuga, soprum, cykelgarage samt ett växthus för odling/festlokal. 

Vi planerar att uppföra fyra huskroppar om totalt cirka 50 hyresrätter. En majoritet (ca: 22 st) med ettor om 27 kvm, cirka 14-16 tvåor om 53 kvm samt 10-16 treor/fyror om 81 kvm. Detaljplanearbetet startar nu till hösten 2017.

Förvaltning & ägande
Nyhem har inte ambitionen att långsiktigt äga fastigheter. Därför har ett samarbete inletts med Garbo Försäkringar och deras fastighetsbolag Greta Bostad AB. Greta Bostad har som ambition att projektutveckla/förvärva ett fastighetsbestånd i kommuner norr om Stockholm upp till och med Norrtälje. Deras ambition är att äga ett större bestånd i Norrtälje kommun och är därmed en mycket bra partner till Nyhem Bostad.

About the Author

Grundare av Nyhem