Första huset i Gävle på plats

Nu står första huset på plats i Gävle. En del justeringar krävs ju som alltid men det är mycket bra att produktionen är igång igen efter stilleståndet/karantänen i fabriken i Lettland.