Nyhem färdigställer byggsystem i Trä

Nyhem har under hösten 2019 uppgraderat sitt byggsystem till att även fungera med trästommar. Detta göra att vi har flyttat tillverkningen till fabriker i Baltikum eller i Sverige. Både att bygga i trä och att korta transporterna var av yttersta vikt för Nyhems långsiktiga hållbarhetsarbete.

”Projektet åt HSB i Gävle sker med vårt system med trästomme. Här har vi arbetat nära fabriken i Lettland för att få till en bra lösning istället för stålsystemet som det initialt var ritat för. Vi ville inte behöva ändra i Bygglovet och har därför arbetat hårt med att anpassa systemet till de nya förutsättningarna som gäller med trästommar. Utmaningen är oftast att trä tar mer plats än stål så det gäller att tänka till för att klara ljudkrav, tillgänglighet och brand under dessa nya förutsättningar,” förklarar Robert Vangstad, huvudägare och grundare till Nyhem Bostad