Nyhem och Croisette

Croisette var Nyhem Bostads första och enda transaktionsrådgivare under de år som bolaget var verksamt. Första projektet för Nyhem var skridskon 54 i Norrtälje. Croisette hittade aldrig någon köpare till projektet utan det såldes slutligen i en intern affär mellan Nyhem Bostad och Garbo  (Greta Bostäder AB). För det uppdraget krävde Croisette cirka 940 000 sek.

Croisette bistod även Nyhem i arbetet att försöka hitta en köpare av Nyhem Byggsystem. Detta uppdrag misslyckades och istället för att sälja Byggsystemet så såldes projektutvecklingsverksamheten till Nischer Properties AB.  Ersättningen för det uppdraget var 350 000 sek.