Nyhem säljer sin projektutveckling till Nischer Properties

För att kunna förverkliga drömmen om att fler ska bo bättre har Nyhem avtalat om en så kallad strukturaffär med det listade fastighetsutvecklingsbolaget Nischer Properties. Genom affären får Nyhem en starkare ägarsida, bättre tillgång till kapitalmarknaden samt en naturlig kund för sitt byggsystem medan Nischer erhåller en attraktiv markanvisningsportfölj, stort byggkunnande och tillgång till en spännande och nydanande produkt.

”Projektutveckling är en långsiktig verksamhet och kapitalkrävande. Genom affären får vi en klassiskt win-win situation där vårt byggsystem och kompetens tillsammans med vår projektpipeline blir ett mycket bra tillskott för Nischer. Vi å andra sidan får tillgång till finansierings- och projektutvecklingskompetens samt kapital. Det här skapar mycket bra förutsättningar för framtiden samt förstärker möjligheten att utveckla vårt byggsystem för att kunna bygga högkvalitativa hyres- och bostadsrätter.” förklarar Robert Vangstad, VD, Nyhem Bostad

För Nyhems dagliga verksamhet innebär inte affären så stor förändring. Arbetet med att tillverka lägenheterna med Nyhems Byggsystem till ett första hyresrättsprojekt i Gävle fortsätter med ambitionen att projektet ska vara färdigställt och inflyttat i slutet av 2019.

Affären innebär att Nischer förvärvar 80% av aktierna i dotterbolaget Nyhem Projektutveckling och 20% av aktierna i dotterbolaget Nyhem Byggsystem. Köpeskillingen består av 10% av aktierna i Nischers projektbolag för utveckling av bostäder i Hörnett, Örnsköldsvik och 7% i Nischers projektbolag för utveckling av bostäder i Knivsta.

Läs mer i pressreleasen här.