Nyhems byggsystem i full produktion i Gävle

Nyhems byggsystem används för att bygga 23 hyresrätter åt HSB Södra Norrland i Gävle.  Under hösten/vintern 2019 färdigställdes grunderna till de två husen. Den industriella produktionen av de 23 lägenheterna sker i upphandlad fabrik i Lettland och beräknas levereras till arbetsplatsen under vecka 12 för montage med början vecka 13.

Lägenheterna som är 27 respektive 54 kvadratmeter byggs med trästomme och följer Nyhem Byggsystems kvalitetssäkringsprocess.

Projektet beräknas stå klart till sommaren 2020 med inflyttning i augusti/september 2020.