Nyhem tar hem tillverkningen till Europa

Förändringens vind blåser. Det märks inte minst i Kina där vi haft vår tillverkning av bostadsmoduler sedan 2014. Det mest glädjande är att förändringen syns på miljöområdet där fabriker och produkter som inte möter de nya strängare miljökraven stängs och monteras ner. Det är bra för jordens klimat, det är bra för oss i Sverige. För Kina handlar om tusentals fabriker. Konsekvens är så klart att både priser går upp i en rasande takt samt att leveranstiderna förlängs som en konsekvens av minskad konkurrens.

Prisökningar på 10% på årsbasis

För att ge ett exempel så har kostnaden för tillverkningen av våra lägenheter ökat med 30% från 1 januari 2018 till 1 september 2018 när det gäller stålet och mellan 6-8% när det gäller samtliga övriga produkter i lägenheterna. Utslaget på årstakt innebär detta en generell prisökning på mellan 8-10%, detta skall jämföras med Sveriges kamp för att nå 2% målet i inflation på årsbasis. Kina närmar sig Europas välstånd med stormsteg. Från världens produktionsnav till en ekonomisk stormakt med ambitionen att bli den ledande tekniknationen i världen, före USA.

Dags att tänka om, för miljöns skull

När vi på Nyhem år 2013 undersökte förutsättningarna för att tillverka kvalitativa bostäder till en kostnad som ger rimliga hyror på alla orter i Sverige så låg tillverkningskostnaden i Kina cirka 30% under Baltikum/Polen och nästan 50% under kostnaden i Sverige. Utmaningen då var att säkra kvalitet i tillverkningen samt att säkra att de produkter som vi använde mötte europeiska och svenska krav avseende prestanda och miljökrav. Så är det inte längre. Nu är den stora utmaningen att kostnaden för tillverkning skenar i Kina. Det är dags att plocka hem tillverkningen till Europa.

Fördelen med att äga sitt byggsystem

Vi på Nyhem drivs av en stark ide. Iden om att vi vill kunna bygga för alla människor. Inte bara de med tjocka plånböcker. Vi vill bygga bostäder som alla har råd att bo i utan att tumma på regelkrav eller kvalitet. När vi för 12 månader sedan kontaktade en handfull tillverkare i Europa anade vi inte att vi så snart skulle flytta hem vår tillverkning. Tack vare att vi äger all design, IP och tekniska lösningar i vårt byggsystem samt att allt är uppbyggt i BIM så har det gått väldigt fort att få en ny europeisk leverantör på plats.

Första projektet redan på väg

Så klart har detta beslut inneburit vissa förseningar. På vårt första kommersiella projekt har produktionsstarten blivit framflyttat cirka 6 månader, men vi är helt övertygade om att detta strategiska beslut att satsa på Europa kommer att betala sig väl och skapa en önskvärd långsiktighet. Det är en turbulent världspolitisk situation med oro vad gäller såväl tullar och handelshinder som hotfulla tongångar mellan USA och Kina. På lång sikt ser vi just nu en överhängande världsekonomisk risk att bygga vår framtida produktion på tillverkningen i Kina. Därför flyttar vi hem.