Bakgrund

En helt ny typ av byggsystem som gör det attraktivt för fler aktörer att bygga på fler platser och för fler människor

Enligt Boverkets nya rapport behöver det byggas 70 000 nya lägenheter årligen i minst ett decennium. Med dagens byggtakt kommer det att fattas 30 000 boenden. Varje år. Problemet är också att det som byggs är fortfarande större och dyra lägenheter där det lönar sig bäst. Nyhem är en helt ny typ av byggsystem som gör det attraktivt för fler aktörer att bygga på fler platser för fler människor.

Med vår hyperindustriella process och patentskyddade energiteknik kan vi inte bara halvera produktionspriset och byggtiden, utan även förvaltningskostnaderna.

Med betydligt enklare planering och projektering dessutom. Målet är att hjälpa till så att unga vuxna kan flytta hemifrån. Ge studenter lite studiero. Erbjuda människor på flykt ett nytt hem. Ge den nyblivna familjen större utrymme. Och göra det möjligt för fler att få ett eget boende på ålderns höst. Hoppas du vill vara med att lösa bostadskrisen tillsammans med oss!