Finansiell fakta

Nyhem är finansierat av ägarna samt stöd från Boverket  för innovativt och hållbart bostadsbyggande. Sen den 21 december 2018 är Nischer Properties delägare till 20% av Nyhem Byggsystem. Bolaget övriga 80%  ägs av grundarna och medarbetare.