Hållbart byggande

Byggkommissionens stora utredning om byggsektorn fick stor uppmärksamhet eftersom den bland annat fastslog att:

” …bristande omvandlingstryck, förändringsobenägenhet, revirtänkande, oförmåga att ta till sig ny kunskap bidrar i förlängningen till kvalitetsbrister och priser som är högre än de borde vara.”

Genom att utveckla ett nytt byggsystem helt från grunden har vi sluppit gå i gamla fotspår och låsta värdekedjor. Målet har varit att ta fram en metod som kan hjälpa branschen att både bygga snabbare, billigare och bättre. Genom att istället utgå ifrån hur man bygger flygplan och andra högteknologiska produkter, har vi kunnat att skapa en teknik och process som är effektivare i varje led.

Det har vi gjort genom att bland annat göra följande:

  • Samma grundprodukt/konstruktion uppförs överallt, men kan gestaltas på olika sätt.
  • Helt färdig lägenhet monteras med standardmoduler på bara ett par timmar. Inklusive fasad och installationer.
  • En helt igenom tät konstruktion utan organiska material.
  • Innovativa lösningar inom förankring, fasadbeklädnad, tak, isolering, värmeåtervinning mm.
  • Extremt snabb och effektiv uppförande fas genom sinnrik och säker montering.
  • En enhetlig process för planering, projektering och uppförande som stöds av dynamiska IT -baserade verktyg.
  • BIM-stöd ingår i varje projekt för bättre förvaltning.