Vision & Affärside

Vision
Vi är en de drivande krafterna för att lösa bostadskrisen.

Motto
Fler ska bo bättre

Mission
Genom innovation och passion ska vi bygga många bra och överkomliga lägenheter.

Affärsidé
Nyhem utvecklar och producerar energieffektiva och prisvärda bostäder så att fler kan bo bättre. Vårt unika byggsystem gör det möjligt för oss, kommunala aktörer, och privata byggherrar att bygga väldesignade, kostnadseffektiva och klimatsmarta lägenheter. Genom vår hyperindustriella tillverkningsprocess kan lägenheterna levereras färdiga från fabrik, redo för snabbt uppförande på plats