Entreprenad

Nyhem levererar ett byggsystem men kan också åta sig totalentreprenader för era projekt. Vi utvecklar byggrätten med en optimal fördelning lägenheter utifrån geografiska och demografiska förutsättningar. Vi projektleder och projekterar effektivt utformningen av husen genom att bygga på våra standardiserade och beprövade lösningar. Vi designar, kravställer och kvalitetskontrollerar alla lägenhetsmoduler tillsammans med vår legotillverkare och under platsproduktionen arbetar vi tillsammans med en huvudentreprenör, som säkerställer ett yrkesmässigt utförande i alla led.