Hustyper

Tack vare Nyhems modulära system med standardiserade dimensioner kan vi hela tiden skapa nya byggnadstypologier, som passar det enskilda projektet optimalt, men som ändå går snabbt att ta fram och beräkna. Att utgå från våra befintliga typhus kommer dock som regel att bli mer kostnadseffektivt än att skapa unika lösningar per projekt.

Lamellhus

 

 

Begrepp som ”lamell” och ”modulbygge” används tyvärr ofta som skällsord idag. Därför vill vi visa att denna yteffektiva modell både kan både vara attraktiv se på och att bo i. Med Nyhem är det möjligt att skapa lamellhus med olika lägenhetssammansättningar och storlekar. Med ett centrerat trapphus är det möjligt att få upptill 19 lägenheter per plan, i varierade storlekar från 27–84 kvm.
Systemet erbjuder stor flexibilitet när det gäller sockelvåning och taklösning. Konstruktionen kan varieras efter varje unik situation och anpassas efter sin omgivning.

Långfasaderna med sina inglasade balkonger kan vara som här helt i glas, frostat och klart, men kan även ta andra uttryck. Lamellen kan stå fritt som ”hus i park”, längs med en gata eller i ett kvarter.

Loftgång

Två smala byggnadskroppar delar ett trapphus, denna lösning ger en tyst gård även på en smal tomt.

I detta case trappar byggnadsvolymerna för att möta omkringliggande bebyggelse och skala. De terrasserade husen ger utrymme för generösa takterrasser på flera nivåer. Sockelvåningen har rum för gemenskap, tvätt och service.

De två byggnadskropparna utförs här i var sin fasadkulör. Volymen mot gatan kläs i plåt med mässingskänsla och ger ett varmt och ädelt ansikte utåt, och den inre volymen kläs i blankpolerad stålplåt som reflekterar ned ljus till gårdsmiljön, vilket gör att byggnadskroppen smälter in/reflekterar sin omgivning.

Ett arkitektonisk fint förslag. Lägenheterna har goda bostadskvaliteter och väl studerade funktioner. Balkonger och goda dagsljusförhållanden ger relation inne-ute. Gröna tak med uteplatser ersätter gården. Lokaler i gathörnen bidrar till stadsliv.

Exploateringskontoret Stockholm Stad, december 2014

Kvarter

Med Nyhem är det möjligt att bygga traditionella bostadskvarter, något som ofta efterfrågas. Kvarteren kan byggas antingen med en enkel loftgångslösning eller med mittkorridor.

Anpassning till befintliga byggnader görs genom att förlänga korridorer och balkonger utanför modulsystemet, detta gör att det givna systemet kan anpassas till vilka mått som helst. Vår Systemlösning med inglasade balkonger klara bullerkraven i de mest krävande miljöerna.

Nyhem kan byggas som liten kompletterande infill på till exempel rivningstomter i ett kvarter upptill ett helt kvarter.

Här illustreras ett kvartershörn i stadsmiljö där fasaden är klädd i trä och balkongerna har ett raster av träribbor.

Punkthus

Punkthus kan sättas ihop med olika lägenhetsfördelningar och kan byggas upp till 8 våningar utan extra förstärkning

Punkthuset kan likt de andra hustyperna förses med takterrasser, öppningar, önskad balkongutformning eller andra typer av konstruktioner och gestaltningar. Allt för att möta arkitektens och platsens krav på flexibilitet.

Genom att drapera modulerna med ett yttre balkongliv skapas extra boendekvalitéer och bostadshuset får en unik identitet på ett ekonomiskt hållbart sätt.

Här illustreras till exempel ett punkthus där balkongernas form ger huset en böljande form och spännande siluett.

Exempel på olika konfigurationer av lägenhetsstorlekar och byggnadsyta.